schetssessie

De schetssessie is een inspirerende brainstormsessie waarin plannen en ideeën vertaald worden naar ruimtelijke mogelijkheden.

Wensen en ideeën worden geïnventariseerd waarna mogelijkheden, varianten, haalbaarheid en valkuilen onmiddellijk in beeld worden gebracht. Vlotte schetsen illustreren structuur, routing en functionaliteit.

Bij ieder scenario kunnen wij kostenconsequenties inschatten en adviseren over alternatieven.

resultaat

Een schetssessie levert geen ontwerp op, maar nieuwe ideeën, inzichten en een helder advies over de diverse mogelijkheden.

Indien gewenst kunnen we een verslag verzorgen. Hiervoor brengen wij wel extra kosten in rekening. Doorgaans kun je volstaan met eigen aantekeningen.

 • de schetssessie vindt gewoonlijk plaats op ons kantoor in Eindhoven
 • een schetssessie duurt een uur tot anderhalf uur
 • meerdere personen kunnen deelnemen
 • na afloop krijg je de schetsen meteen mee

zakelijke opdrachtgevers

Voor bedrijven bieden we de schetssessie in een aangepaste vorm aan. De resultaten worden achteraf in de vorm van een verslag toegezonden zodat de sessie als concreet product voor verdere besluitvorming bewaard blijft.

verslag

 • Het verslag bevat de vraag of probleemstelling, de bevindingen, mogelijke oplossingen en aanbevelingen.
 • Foto’s van de schetsen worden in het verslag opgenomen, gekoppeld aan de overwegingen en bevindingen.
 • Indien van toepassing wordt een actielijst voor te nemen vervolgstappen toegevoegd.

Met behulp van vlotte schetsen geven we inzicht in de mogelijkheden en haalbaarheid van plannen en ideeën.

voorbeelden:

oriëntatie op bouw- of verbouwplannen

hulp bij kavelkeuze

opstellen van woonwensen

inzicht in kostenconsequenties

interieuradvies

inzicht in de potentie van uw huidige of nieuwe woning of pand m.b.t. verbouw- en uitbreidingsmogelijkheden

second opinion

aanvulling voor bedrijven:

visie op ontwerpproblemen

hulp bij lokatiekeuze

stedebouwkundige knelpunten

strategie en traject bepalen

 

voorwaarden

Wij bieden de schetssessie en de er uit voortgekomen ideeën en schetsen aan onder een Creative Commons licentie.
Meer informatie: creativecommons.nl.

Dit betekent concreet dat de uitkomst en ideeën vrij te gebruiken zijn en verder uitgewerkt of aangepast mogen worden, onder voorwaarde van naamsvermelding.

In de onderstaande punten staat dit verder toegelicht.

Op de creatieve sessie en haar resultaten zijn de volgende voorwaarden van kracht:

naamsvermelding

Bij gebruik, verspreiding, publicatie en/of aanpassing van de resultaten dient altijd onze naam vermeld te worden bij het betreffende werk.

auteursrecht

Wij behouden het auteursrecht van de schetsen, de door ons aangedragen ideeën en concepten. Het auteursrecht is niet overdraagbaar.

Meer informatie over het auteursrecht van de architect.

gebruik

Het staat vrij om de schetsen en achterliggende ideeën te gebruiken, uit te (laten) voeren, aan te (laten) passen en verspreiden onder de volgende voorwaarden:

 • U mag de schetsen niet doorverkopen, noch de ideeën en concepten commercieel (laten) exploiteren zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Bij doorverkoop of exploitatie blijven de voorwaarden van naamsvermelding en auteursrecht van kracht.
 • Derden mogen de ideeën verder uitwerken op twee voorwaarden:
  1. Deze derden dienen een naamsvermelding te plaatsen bij iedere vorm van verspreiding en/of publicatie.
  2. Wij houden het recht om ieder resultaat in ons portfolio op te nemen en te publiceren. Dit doen wij met naamsvermelding van alle derden die het resultaat mede tot stand hebben gebracht.

licentie


Creative Commons Licentie

Resultaten van de creatieve sessie van Beelen CS architecten bv worden in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.

kosten

Kosten van de creatieve sessie worden in mindering gebracht bij een opdracht voor een schetsontwerp.

excl. BTW incl. 21% BTW
Basis sessie € 210,- € 254,-
Sessie met notulist en verslag € 370,- € 448,-
 • Een sessie duurt maximaal anderhalf uur.
 • Kosten zijn inclusief materialen.
 • Namens Beelen CS architecten nemen minimaal 2 gekwalificeerde personen deel aan de sessie, waarvan minimaal 1 architect.
 • De keuze voor een notulist en verslag is optioneel.

reiskosten

Voor een sessie buiten ons kantoor worden reiskosten in rekening gebracht. Tot 50km brengen we geen kosten in rekening, daarboven geldt een vergoeding per kilometer, opgebouwd uit een vaste kilometervergoeding plus reistijdstoeslag per persoon.

excl. BTW incl. 21% BTW
basis kilometervergoeding per kilometer € 0,24 € 0,29
toeslag reistijd vergoeding per persoon per kilometer € 0,42 € 0,51