schetssessie - headafbeelding - BEELEN CS architecten Eindhoven

tarieven voor particulieren

maatwerk, persoonlijke begeleiding en kwaliteit

Voor een nieuwbouw woning is een ontwerp en een omgevingsvergunning nodig. Voor deze ontwerpfase en vergunningsfase hanteren we vaste tarieven. Na de vergunningsfase kunnen er indien nodig aanvullende werkzaamheden gevraagd worden zoals offertevergelijking of bouwbegeleiding.

Voor alle andere soorten opdrachten dan particuliere woningbouw maken we per project een maatwerk offerte.

ontwerpfase

Voorlopig Ontwerp

 • Inventarisatie wensen / programma van eisen
 • Analyse bestemmingsplan en lokale voorschriften
 • Analyse situatie en bestaande toestand
 • Diverse ontwerpstudies
 • Ruimtelijke en functionele opzet
 • Opzet plattegronden
 • Bepalen verschijningsvorm en esthetische opzet
 • 3D impressies

Definitief Ontwerp

 • Vooroverleg gemeente
 • Eventueel aanpassen ontwerp
 • Vaststelling definitieve verschijningsvorm
 • Definitieve hoofdmaatvoering
 • Definitieve materialisatie
 • Plattegronden, aanzichten, doorsneden
 • 3D impressies

vergunningsfase

Technisch Ontwerp

 • Technische uitwerking tekeningen
 • Aanvullende technische tekeningen [doorsnedes, fundering, dakconstructie, rioleringsverloop]
 • Technische uitwerking materialisatie
 • Principe detaillering
 • Overleg en coördinatie constructeur
 • Overleg en coördinatie eventuele externe adviseurs
 • Aanleveren digitale onderlegger-tekeningen voor aannemer

Vergunning

 • Bouwbesluitberekeningen:
  – Energie prestatie berekening
  – Milieu prestatie berekening
  – Daglicht berekeningen
  – Oppervlakkencontrole
  – Ventilatie balans en doorspuibaarheid
 • Overleg gemeente/welstandscommisie als nodig
 • Aanpassingen tbv opmerkingen gemeente
 • Indienen aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning)

architectkosten

nieuwbouw woonhuis

 • redelijk ruime gezinswoning

 • tot 850 m3
 • Nieuwbouw woonhuis

 • ONTWERP FASE € 8.400,-

 • VERGUNNINGS FASE € 4.200,-
 • contact
 • zeer ruime woning

 • 850 tot 1200 m3
 • Nieuwbouw woonhuis

 • ONTWERP FASE € 12.600,-

 • VERGUNNINGS FASE € 6.600,-
 • contact
 • riante villa

 • vanaf 1200 m3
 • Nieuwbouw woonhuis

 • ONTWERP FASE € 17.400,-

 • VERGUNNINGS FASE € 8.400,-
 • contact

De bruto inhoud van een woning kan grofweg berekend worden door het netto vloeroppervlak met 3,5 te vermenigvuldigen.

verbouwing en uitbreiding

 • Transformatie woonhuis

 • Verbouwing en uitbreiding
 • ONTWERP FASE € 7.000,-
 • VERGUNNINGS FASE € 3.000,-
 • contact
 • Aanbouw of uitbreiding

 • Verbouwing en uitbreiding
 • ONTWERP FASE € 5.500,-
 • VERGUNNINGS FASE € 2.000,-
 • contact
 • Alle bedragen zijn inclusief 21% btw
 • Prijzen  zijn exclusief kosten voor een constructeur.
 • Prijzen  zijn exclusief kosten voor eventueel vereiste aanvullende rapportages (zoals asbest inventarisatie, bodemonderzoek, akoustisch onderzoek e.d.).

Aanvullende diensten

Na de ontwerpfase en de vergunningsfase zijn wij als architect in principe niet meer nodig.

Na de vergunningsverstrekking kan het wenselijk zijn dat we aanvullende werkzaamheden verrichten. Dit verschilt per project en hangt onder andere af van de grootte van de woning, de complexiteit en de wensen van de opdrachtgever.

Hieronder staan veelvoorkomende voorbeelden van aanvullende werkzaamheden. De tarieven voor deze werkzaamheden zijn te verschillend per project om vaste prijzen te hanteren. We nemen de werkzaamheden die eventueel van toepassing zijn voor een project altijd op in de basis offerte als optionele diensten.

 • diverse uittrekstaten (zoals een kozijnstaat)
 • aanvullende calculatietekeningen van maatwerk onderdelen
 • aanvullende detailtekeningen
 • technische omschrijving
 • bijwonen offertebesprekingen
 • offertevergelijking
 • gedetailleerde maattekeningen
 • technische uitwerking detaillering
 • integratie installatie onderdelen
 • controle en begeleiding productietekeningen derden
 • eventueel aanvullende uittrekstaten
 • eventuele productietekeningen van maatwerk onderdelen

Bouwbegeleiding in de uitvoeringsfase.

 • bijwonen bouwvergaderingen
 • ad hoc overleg met aannemer
 • structureel bezoek bouwplaats en kwaliteitsbewaking
 • oplevering samen met de opdrachtgever

voorbeelden van woonhuizen

Informatie over zelf bouwen met een architect

wat kost bouwen

Wat kost zelf bouwenIs bouwen duurder dan kopen? Welke kosten komen er allemaal op je af?

Dit document geeft inzicht in waaruit de kosten zijn opgebouwd en wat er allemaal bij komt kijken, zoals grondkosten, plankosten, bouwkosten met enkele kengetallen, afwerking en allerlei bijkomende kosten.

→ wat kost bouwen

stappenplan bouwproces

Zelf bouwen stappenplanWaar moet je beginnen? Wat komt er op je af? Waar houdt het op?

Een helder en compleet overzicht van het ontwerp- en bouwproces met informatie over de verschillende stappen en fases van eerste oriëntatie tot de uiteindelijke oplevering en bewoning.

→ stappenplan bouwproces