Onderkeldering woonhuis Witte Dorp, Eindhoven

3D perspectief - Onderkeldering woonhuis Witte Dorp, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven

Het uitbreiden van een rijksmonument

De door Dudok ontworpen wijk het Witte Dorp in Eindhoven is een beschermd stadsgezicht en alle woningen hebben de status van Rijksmonument. Iedere vorm van aanpassing van het uiterlijk van een woning is uit den boze.

Voorzijde Burghstraat - Onderkeldering woonhuis Witte Dorp, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven
Voorzijde Burghstraat 1 met de zijtuin

 

Een oplossing uit te breiden is gezocht in het onderkelderen van de tuin. Omdat er geen aanbouw aan de achterzijde toegestaan is zal de ontsluiting van de kelder vanuit de achterkamer plaats moeten vinden, waar de nodige technische uitvoeringsproblemen voor opgelost moesten worden.

 

Plattegronden - Onderkeldering woonhuis Witte Dorp, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven
Plattegronden

 

 

3D perspectief - Onderkeldering woonhuis Witte Dorp, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven
3D perspectief. De verdiepte patio zorgt voor daglicht in kelder.

 

 

Tuin Burghstraat - Onderkeldering woonhuis Witte Dorp, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven
De bestaande tuin. Op de plaats van het terras zal de verdiepte patio komen.

 

In het verlengde van de achterkamer komt een ruime eetkeuken ondergronds, die daglicht binnenkrijgt vanuit een verdiept terras van vier bij vier meter in de hoek van de tuin. Door boven een pui de binnenruimte te verhogen tot een halve meter boven maaiveld kan daglicht dieper de ruimte binnendringen. Langs het huis loopt de kelder door, met een smalle kinder-speelkamer, die eindigt in een koekoek.

 

Doorsnede AA - Onderkeldering woonhuis Witte Dorp, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven
Langs doorsnede A-A over de keuken en de toegang tot de kelder.

 

 

Doorsnede BB - Onderkeldering woonhuis Witte Dorp, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven
Langs doorsnede B-B over de patio en de speelkamer in de kelder.

 

Dwarsdoorsnede CC - Onderkeldering woonhuis Witte Dorp, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven
Dwars doorsnede C-C over de keuken en de patio.

 

weerstand monumentencommissie en alternatief
Na goedkeuring door de Rijks-monumentencommissie bleek de gemeentelijke monumentencommissie bezwaren te hebben tegen het verdiepte terras en de bovengrondse lichtvanger die als bloembak in de tuin staat. Gezien de hieruitvoortvloeiende vertraging en onzekerheden over de kosten en daarnaast een veranderde ruimtebehoefte door een gezinsuitbreiding, bleek een verhuizing het beste alternatief.

De keus viel op een pand aan de Helmerslaan, waarvoor een nieuwe uitbreiding ontworpen kon worden.