Jeugdzorg Tuurkesweg

Jeugdzorg Tuurkesweg

herbestemming naar longstay woongroep

In samenwerking met de Thallia groep is dit dubbele woonhuis met kantoor getransformeerd naar een longstay woongroep van Zorgverlening PGZ.

Dit grote en typerende jaren zeventig pand ligt omringd door veel natuurlijk groen in Tungelroy.

Om kinderen en jongeren, die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen, toch een alternatieve thuisbasis te kunnen geven, worden de zogenoemde longstay woongroepen gemaakt.

Dag en nacht is er begeleiding aanwezig. De jongeren gaan verder gewoon naar school  en nemen zoveel mogelijk deel aan maatschappelijke activiteiten zoals sportclubs en bijbaantjes.

De groepswoning is opgesplitst in twee delen voor twee leeftijdscategorieën, kinderen tussen de tien en vijftien jaar en jongeren tussen de vijftien en achttien jaar, waarbij voor de oudste groep de focus ligt op zelfredzaamheid in voorbereiding op doorstroming naar een zelfstandige woning.