Woonhuis met kantoor Rentmeesterlaan

Nieuwbouw ruime villa met kantoor in Weert.

Deze woning met kantoor ligt op een hoekperceel aan de Rentmeesterlaan in Weert in het overgangsgebied tussen het bedrijvenpark Centrum-Noord en de woonwijk ten westen daarvan. De opmerkelijke verschijningsvorm van in elkaar grijpende volumes is ontstaan vanuit de beperkingen uit het bestemmingsplan.

Het kantoor diende aan de achterzijde van het perceel te worden gepositioneerd, met een representatieve bedrijfswoning aan de voorzijde. Kantoor en woning mochten niet worden geïntegreerd maar wel middels een bijgebouw verbonden worden.

 

de woning

Vanwege de hoeksituatie kon het kantoor aan het zij-erf een plaats krijgen in plaats van op het achtererf. Kantoor en woning vormen losse delen en worden verbonden door een lange gang. Aan de straatzijde komt de scheiding duidelijk naar voren maar aan de tuinzijde komen beide delen nader tot elkaar.

De woning heeft deels een verdieping, zo groot als nodig voor drie slaapkamers met badkamer. Door de maximale goothoogte van 4,5 meter en gezien het welstandsadvies de woning plat af te dekken is gekozen voor een flauw hellend lessenaarsdak op de verdieping. Door een deel van het huis te verzinken en met niveauverschillen te werken kon de dakhelling beperkt blijven zodat het maximale bouwvolume niet overschreden werd.

De keuken met service-ruimtes liggen verdiept aan de achterzijde. De hele verdieping ligt boven dit deel, waarbij er nog een fors deel uitsteekt boven een verdiept terras, met een oplopende daklijn naar de achtergevel. Naar de voorzijde toe knikt de verdieping als een grote dakkapel uit het dakvlak. De woonkamer en entree liggen om het verdiepingdeel heen gedraaid.

Vanuit de verdiepte keuken, boven de verbindingstrap tussen keuken en woonkamer steekt een grote vide in de zijkant van de ‘dakkapel’. Deze staat niet in verbinding met de ruimtes op de verdieping maar vormt een enorm daklicht en benadrukt de ruimtelijke relatie tussen keuken, woonkamer en verdieping.

het kantoor

Dit bouwdeel ligt in een knik om de verbindende gang, waardoor dit deel zich als het ware spiegelt aan het woonkamerdeel

materialisatie

De villa is opgetrokken uit drie verschillende bakstenen. Een lichte, witgele handvormsteen voor het woonhuis, een roodzwarte handvormsteen voor het kantoor en een strakke bruine strengperssteen voor het keuken- en dakkapeldeel en de verbindende gang. De strengperssteen wordt ook gebruikt voor accentvlakken in het metselwerk van zowel de woning als kantoor, zoals muurvlakken tussen raamopeningen met daarin doorlopend raamdorpelstenen.