architectuur en ontwerpoplossingen

“Elke plek is anders, iedere opgave is uniek en verdient persoonlijke aandacht en maatwerk”

Prikkelende ideeën en deskundige kijk op ruimte.
Creatieve en reële plannen met een realistische kijk op budget en kennis van bouwkosten.

Veelzijdig full service architectenbureau voor nieuwbouw, verbouw en uitbreiding met dienstverlening over het hele traject vanaf de eerste schets tot en met de oplevering.

woningbouw

Specialist in maatwerk woningbouw. Op zoek naar je droomhuis?

Samen met onze opdrachtgevers realiseren we hun ideale woning, met zeer uiteenlopende ontwerpen tot gevolg voor uiteenlopende mensen en wensen.

herbestemming

Revitalisatie van monumenten en leegstand.

Herbestemming naar woningen maar ook naar maatschappelijke- en zorgfuncties.

Uiteenlopende projecten van conceptontwikkeling, planvorming en studies tot realisatie.

utiliteit

Nieuwbouw of uitbreiden van bijvoorbeeld horeca, kantoren, showrooms of bedrijfspanden, van kleinschalig maatwerk tot complete bedrijfshallen.

Voor kleine tot middelgrote ondernemingen, met focus op begeleiding van de opdrachtgever bij de planontwikkeling, met prikkelende ontwerpen en oplossingen.

werkterrein

Sinds 1999 realiseren we uiteenlopende woningen, kantoorpanden en appartementengebouwen door heel Nederland en zijn we op diverse andere terreinen actief.

De kern van ons werk blijft maatwerk particuliere woningbouw.

locatie

Ieder perceel is uniek vanwege de afmetingen, oriëntatie op de zon en omgeving.

Elke locatie heeft eigen beperkingen en knelpunten die om maatwerk oplossingen vragen. Maar ieder perceel heeft ook eigen potentie en mogelijkheden die met standaard werk verloren gaan.

stijl

We hanteren niet echt een vaste stijl voor de verschijningsvorm want iedere opdrachtgever is anders.

We halen het maximale uit de mogelijkheden van het perceel, de smaak en de wensen van de klant en het beschikbare budget, met zeer uiteenlopende ontwerpen tot gevolg.

visie

Onze ontwerpen zijn stoer, no-nonsense, maar ook ingetogen en tijdloos. We laten ons niet verleiden tot modegrillen maar hebben oog voor de lange termijn.

Toekomstbestendig en duurzaamheid gaan hand in hand, wat lang mooi en goed blijft zal niet vervangen worden.

budget

Wij geloven in de kracht van maatwerk en dat er voor ieder budget een passende oplossing binnen de ontwerpopgave te vinden is.

Een goed ontwerp buit uit wat er optimaal mogelijk is en niet wat er maximaal haalbaar is, om zo met het toegestane budget uit te komen.

ervaring

We maken waar wat we ontwerpen.

Onze technische kennis en ervaring voorkomt ondoordachte knelpunten in een plan. Dit vereist geen hoogstaande techniek of dure oplossingen, maar vaak volstaat slimmigheid en goede wil.

kennismaken

Een eerste bespreking van de plannen is gratis en vrijblijvend:

bespreking van de ideeën, budgettoets en kostenindicatie, een stappenplan en een actielijst.