Herbestemming Kerkgebouw te Landgraaf door BEELEN CS architecten bv

herbestemming

herbestemmen en functieverandering

Revitalisatie van monumenten en cultureel erfgoed en herbestemming naar woningen maar ook naar maatschappelijke- en zorgfuncties, van conceptontwikkeling, planvorming en studies tot realisatie.

Beelen CS architecten is de ontwerp partner in de Thallia groep maar werkt ook aan herbestemmingsprojecten op eigen titel.

De Thallia groep ontwikkelt projecten vanaf conceptontwikkeling en planfase tot en met de uitwerking en realisatie. De Thallia groep genereert ideeën, onderzoekt financieringsvormen, exploitatieplannen en haalbaarheid alvorens er een uitgewerkt ontwerp noodzakelijk is.
Daarnaast is de kennis en kunde in huis om een plan tot een ontwerp uit te werken, vergunningen te verzorgen en als ontwikkelaar een plan te realiseren.