Woningbouw te Nederweert door BEELEN CS architecten bv

diensten

Architectuur is een breed en gevarieerd werkveld. Onze belangrijkste activiteit is ontwerpen. Anders gezegd, praktische, mooie en duurzame oplossingen bedenken voor ruimtelijke problemen en vraagstukken op alle schaalniveaus.

woningbouw

Villa te Weert door BEELEN CS architecten bv

Specialist in maatwerk woningbouw.

Op zoek naar je droomhuis?

Samen met onze opdrachtgevers realiseren we hun ideale woning, met zeer uiteenlopende ontwerpen tot gevolg voor uiteenlopende mensen en wensen.

utiliteit

Bedrijfspand te Eindhoven door BEELEN CS architecten bv

Nieuwbouw of uitbreiden van bijvoorbeeld horeca, kantoren, showrooms of bedrijfspanden, van kleinschalig maatwerk tot complete bedrijfshallen.

Voor kleine tot middelgrote ondernemingen, met focus op begeleiding van de opdrachtgever bij de planontwikkeling, met prikkelende ontwerpen en oplossingen.

herbestemming

Herbestemming Kerkgebouw te Landgraaf door BEELEN CS architecten bv

Revitalisatie van monumenten en cultureel erfgoed en herbestemming naar woningen maar ook naar maatschappelijke- en zorgfuncties.

Uiteenlopende projecten van conceptontwikkeling, planvorming en studies tot realisatie

werkveld

DIENSTEN

 • advies
 • onderzoek
 • ontwerp
 • omgevingsvergunning
 • bouwvoorbereiding
 • bouwbegeleiding
 • nazorg

Onze focus ligt op maatwerk particuliere woningbouw. We ontwerpen droomhuizen. Dat wil zeggen, de woning die het beste bij die ene opdrachtgever, de locatie en het gegeven budget past.

Naast particulieren werken we ook voor kleine tot middelgrote bedrijven waar maatwerk begeleiding gewenst is. In die zin lijkt deze doelgroep ook veel op particuliere opdrachtgevers. Het betreft een breed veld aan zogenoemde utiliteitsprojecten van horeca tot kantoor- en bedrijfspanden.

Een derde belangrijk werkveld is herbestemming. Dit doen we in combinatie met de Thallia groep waarin we de ontwerp partner zijn. In veel van de projecten staat wonen centraal zoals groepswoningen en woon-zorgfuncties.

Op de voorpagina staat beknopt wat we doen en bij profiel geven we onze visie op de ontwerpopgave.

Een overzicht van het ontwerpproces geeft informatie over de verschillende fases in het bouwproces van eerste schets tot oplevering.

advies

ADVIES BIJ

 • aankoopadvies woning
 • kavelkeuze
 • verbouwingsmogelijkheden
 • interieuradvies
 • haalbaarheid
 • begrotingen

We adviseren binnen ons vakgebied over allerlei vraagstukken. Van aankoopbegeleiding bij een woning tot ruimtelijke ordening, maar ook bij kavelkeuze, verbouwingsmogelijkheden, interieuradvies, kostenindicaties en over de haalbaarheid van plannen.

Daarnaast treden we op als adviseur voor bouwbegeleiding, offertes vergelijking, aannemersselectie en beoordeling van begrotingen en exploitatieplannen.

Bij een eerste kennismaking geven we vaak met enkele eenvoudige schetsen onze ideeën over de mogelijkheden van een perceel, of voor een uitbreiding weer.

Als blijkt dat er in eerste instantie niet zozeer een uitgewerkt plan nodig is maar wel naar een concreet idee, kan een bouw adviessessie een flinke besparing betekenen. Er wordt dan geen echt ontwerp gemaakt maar schematisch onderzoeken we mogelijkheden voor een perceel of uitbreiding van een woning met indelingsvarianten.

bouw adviessesie

schetssessie - headafbeelding - BEELEN CS architecten Eindhoven

Op zoek naar oplossingen maar niet naar een uitgewerkt plan? Benieuwd naar de visie van een architect op je eigen situatie?

We bieden een professionele kijk op plannen en ideeën om tot de beste keuzes te komen.

studies

Studie te Stramproy door BEELEN CS architecten bv

Voor projectontwikkelaars onderzoeken we door middel van vlekkenplannen en massastudies de mogelijkheden voor nieuwbouw of herbestemmingsplannen maar ook verkavelingen van stukken grond, stedenbouwkundige inbreidingsmogelijkheden of ontwerpstudies naar starterswoningen.

Bij monumenten verrichten we een bouwhistorische verkenning waardoor mogelijkheden en beperkingen in de planfase al bekend zijn. In een later stadium kan een specialist ingeschakeld worden voor een eventueel noodzakelijk bouwhistorisch onderzoek.