maatwerk aanbouw of uitbouw

BEELEN CS architecten Eindhoven aanbouw en verbouwing woonhuis Helmerslaan Eindhoven aanbrengen zinken gevelbekleding

woonwensen veranderen

Bestaande woning kopen, nieuwbouw, of toch een verbouwing? Ruimtewensen zoals een ruime leefkeuken, kinderspeelkamer of kantoorruimte ontbreken vaak aan een bestaande woning. Een verbouwing met aanbouw kan uitkomst bieden.

 

ligging

Verhuizen is soms niet altijd mogelijk, nodig of wenselijk. De ligging van een woning kan belangrijker zijn dan de hoeveelheid beschikbare ruimte zodat uitbreiden wenselijk wordt. Ook nabijheid van wegen, voorzieningen, volwassen groen of open ruimte geven waarde aan de ligging van een woning.

maatwerk

Iedere aanbouw vormt een uitdaging. Een architect herkent en benut de mogelijkheden en potentie van een bestaand huis. Naast ruimtewinst is er aandacht voor de ruimtebeleving, lichtinval, routing, functionaliteit en esthetische kwaliteit. En er wordt goed gekeken naar hoe de aanpassing zich het beste verhoudt tot de oorspronkelijke bouw en de omgeving.

Andere belangrijke aandachtspunten zijn regelgeving, constructieve mogelijkheden en beperkingen, het afstemmen op de bestaande bouw en het vermijden van moeilijk indeelbare ruimtes, de kosten en het budget.

 

vergunning

In veel gevallen is er tegenwoordig geen vergunning meer nodig voor een uitbouw. Dit is echter afhankelijk van de positie en afmetingen. Tegenwoordig is de bouwvergunning onderdeel van de omgevingsvergunning en u kunt zelf een vergunningscheck doen op www.omgevingsloket.nl om na te gaan of er een vergunning nodig is.

Dit hangt af van bijvoorbeeld het gewenste oppervlak, hoogte en diepte van de uitbouw, de grootte en het bebouwingspercentage van het perceel en de positie op het perceel (voor-, zij- of achtererf).

Voor een bouwaanvraag zijn ook constructie- en sterkteberekeningen vereist die gewoonlijk door een constructeur verzorgd worden.

De vergunningaanvraag kan tot 8 weken in beslag nemen. Afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp kunnen aanpassingen of aanvullende gegevens nodig zijn.

Let wel: bij een vergunningsaanvraag zijn er leges aan de gemeente verschuldigd.

voorbeelden

Van eenvoudige uitbouw tot volledige transformatie. Een uitbouw vormt een voortzetting van, variatie op, of juist contrast met de bestaande woning.

uitbreiding vrijstaande woning

Dit woonhuis was oorspronkelijk een kleine seniorenwoning die door middel van de uitbouw en verhoging van de kap naar een gezinswoning is getransformeerd.

Transformatie woonhuis, Den Hoorn - erker zijtuin - BEELEN CS architecten Eindhoven
de aanbouw volgt de daklijn met een grote lichtvanger
Transformatie woonhuis, Den Hoorn - oude situatie - BEELEN CS architecten Eindhoven
de oorspronkelijke kleine seniorenwoning
Transformatie woonhuis, Den Hoorn - achterzijde - BEELEN CS architecten Eindhoven
de achterzijde is over de volledige breedte uitgebreid

veelzijdige uitbouw met variatie in hoogte

Vanwege de ligging op een dijk ontstaat er een spel in hoogtes en volumes die aan verschillende zijdes aan andere normen uit bouwbesluit en bestemmingsplan moesten voldoen.

Het oorspronkelijke huis had een beperkte keuken en bijkeuken en had beneden te weinig ruimte voor een groot gezin.

aanbouw en verbouwing woonhuis Helmerslaan Eindhoven achteraanzicht
de diverse volumes kregen gestalte doordat het huis een halve meter hoger ligt dan de tuin
aanbouw en verbouwing woonhuis Helmerslaan Eindhoven interieur
een maatwerk lichtkap verbindt de oudbouw met de nieuwbouw

De aanbouw ligt voor een groot deel langs de erfgrens waarlangs een beperkte bouwhoogte gold. De tuin is hiervoor 30cm afgegraven ten opzichte van de tuin van de buren zodat er binnen een nettohoogte van 2,4 meter aangehouden kon worden. Het hoge deel in de woonkeuken heeft een plafondhoogte van zo’n 3,5 meter die gelijk ligt met het oude deel.

klassieke vormgeving

Bij dit woonhuis uit 1929 is een oude uitbouw vervangen en aangevuld met een tuinkamer.

Een nieuwe leefkeuken vervangt de oude uitbouw met opzij een bijkeuken en achterom waartegenaan de nieuwe tuinkamer ligt.

uitbreiding en verbouwing jaren 30 woning in Waalwijk achterzijde
de keuken heeft een verhoogd deel met raamopeningen langs de randen zodat daglicht diep binnendringt
uitbreiding en verbouwing jaren 30 woning in Waalwijk eiken spant aanbouw
de tuinkamer heeft een karakteristieke open spantenkap